KWF Kankerbestrijding is de uitgever van www.samenloopvoorhoop.nl en onderhoudt deze website. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar KWF Kankerbestrijding kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt KWF Kankerbestrijding geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op deze website is opgenomen.

Copyright

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op www.samenloopvoorhoop.nl rust copyright dat toebehoort aan KWF Kankerbestrijding: niets van deze website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dien je te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.

Meer informatie?

www.kwf.nl