Tijdens het organiseren van een SamenLoop is het goed om (lokale) ondernemers bij het evenement te betrekken. Een aantal mooie voorbeelden.

Wat je kunt bereiken door er samen voor te gaan! SamenLoop Utopia zorgde voor veel discussie, o.a. over roken. Uiteraard was ook deze SamenLoop een rookvrij evenement.

In deze rubriek dit keer een fondsenwervend idee en een voorbeeld van een Facebook-campagne ter inspiratie.

Het podium voor de 100e SamenLoop was Oosterhout. Tegelijkertijd was er een SamenLoop in Utopia.