Het podium voor de 100e SamenLoop was Oosterhout. Tegelijkertijd was er een SamenLoop in Utopia.

Hero of Hope, Mariska Spee doet haar verhaal
Deel 3: ... en toen was het stil

In het weekend van 27 juni werd in vijf plaatsen een SamenLoop georganiseerd. De titel van dit artikel bevat de kern van hoe afgelopen weekend werd beleefd.

Er stonden 3 SamenLopen op het programma in het weekend van 21 juni. Dit keer was het de beurt aan Almere, Zeeland en St. Michielsgestel. En zij maakten de verwachtingen meer dan waar.