Agenda

De voorbereidingen zijn in volle gang. Een steentje bijdragen? Kijk hier wanneer de volgende actie of (informatie) bijeenkomst is.

De Beursvloer

10 februari 17.00-20.00 uur, Hedon Zwolle

De gelegenheid voor De SamenLoop voor Hoop om matches te maken met ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.

Inspiratie avond

14 maart 2016

14 maart is dé avond om je te laten informeren en inspireren!

Waarschijnlijk heb je als team(captain) al veel goede ideeën om voor en tijdens de SamenLoop voor Hoop geld in te zamelen. Door deze ideeën te delen en te bespreken met andere teams kom je misschien op nóg betere gedachten. Nadere invulling van het programma volgt nog. 
Noteer deze datum nu vast in je agenda!

De inspiratie-avond vindt plaats bij BMA Ergonomics aan de Schoenerweg 4 te Zwolle in hal 6 (ingang aan de zijkant bij de rode deur). Wij zorgen voor organisatie, inspiratie. BMA Ergonomics stelt de locatie beschikbaar en de BMA Band verzorgt de muzikale omlijsting!
(
https://www.facebook.com/bmaband)

Plan hier uw route naar de Schoenerweg 4 te Zwolle

SamenLoop voor Hoop Zwolle

zaterdag 28 mei 2016 om 14:00 uur

Start 3e editie van de SamenLoop voor Hoop in Park de Wezenlanden te Zwolle.

Plan hier uw route naar Park de Wezenlanden.